Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Menojen tukikelpoisuus

Menojen tukikelpoisuusehdot määrittävät, voiko kustannuksiin saada tukea Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastoista) eli Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), koheesiorahastosta, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Asetus yhteisistä säännöksistä (1303/2013) sisältää pääperiaatteet menojen tukikelpoisuuden määrittämiseksi EU:n tasolla. Tavoitteena on varmistaa jäsenvaltioissa sovellettavien sääntöjen yhdenmukaisuus. Yksityiskohtaisista ehdoista päätetään kansallisella tasolla.

Jotta tietty menoerä olisi tukikelpoinen, sen maksupäivämäärän täytyy olla sen päivämäärän, jona toimenpideohjelmat on toimitettu komissiolle, tai 1.1.2014 (sen mukaan, kumpi on aikaisempi) ja 31.12.2023 välillä.

Euroopan alueellisen yhteistyötavoitteen puitteissa Euroopan aluekehitysrahastosta mahdollisesti rahoitettavia menoja ovat esimerkiksi rahoitus- ja takuumenot sekä julkisten viranomaisten toimenpiteiden toteutukseen liittyvät menot. Komissio on myös hyväksynyt luettelon menoeristä, joihin ei voi saada tukea EAKR:stä, ESR:stä tai koheesiorahastosta. Tällaisia menoja ovat muun muassa velan korko ja palautettava arvonlisävero.