Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Alueiden välinen yhteistyö

Alueiden välisen yhteistyön tavoitteena on edistää EU:n aluekehitystä siirtämällä taitotietoa ja vaihtamalla kokemuksia alueiden välillä.

Alueiden välinen yhteistyöohjelma Interreg Europe on osa kauden 2014–2020 koheesiopolitiikkaan kuuluvaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta. Ohjelman tavoitteena on tehostaa aluekehityspolitiikkaa, edistää talouden nykyaikaistamista ja parantaa Euroopan kilpailukykyä.

Ohjelma tarjoaa yhteistyöfoorumin EU:n 28 jäsenvaltion sekä Norjan ja Sveitsin alueellisille ja paikallisille toimijoille.

EAKR:stä osarahoitetaan seuraavia Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen alueiden välisen yhteistyön ohjelmalohkoon kuuluvia ohjelmia:

Interact – hyvien käytäntöjen tukeminen ja vaihto yhteistyöohjelmien toteuttamisesta vastaavien viranomaisten välillä

ESPON – Euroopan aluekehittämisen seurantaverkosto

Urbact – kaupunkiverkkojen luominen ja tukeminen sekä kaupunkikehityksen edistäminen.