Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Tiedottaminen ja julkisuus

Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden on tiedotettava kansalaisille koheesiopolitiikan ja koheesiovaroilla tuettujen hankkeiden toteuttamisesta. Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kautta myönnetään miljardeja euroja, joten on erittäin tärkeää, että paikallisyhteisöt saavat yksityiskohtaista tietoa siitä, miten ne hyötyvät rahoituksesta ja miten EU:n veronmaksajien rahoja käytetään.

Kauden 2014–2020 koheesiopolitiikkaa koskevissa säännöissä edellytetään, että jäsenvaltiot ja hallintoviranomaiset julkaisevat luettelon EU:n osarahoitusta saavista hankkeista ja ilmoittavat siinä myös myönnetyt summat ja tiedot tuensaajista.

Kyseisten jäsenvaltioiden on myös toimitettava komissiolle viestintäsuunnitelmat kustakin toimenpideohjelmasta, jotka saavat osarahoitusta viimeisimmällä koheesiopolitiikan ohjelmakaudella. Hallintoviranomaisten on lisäksi järjestettävä vuosittain ainakin yksi suuri tiedotustapahtuma, jossa julkistetaan niiden toteuttamat ohjelmat sekä kerrotaan niiden tuloksista ja EU:n osuudesta ohjelmien toteuttamisessa.