Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Petokset

Petosten ja korruption torjunnalla pyritään ehkäisemään laittomia toimia, jotka haittaavat Euroopan unionin taloudellisia etuja. Se on myös osa yleistä järjestäytyneen rikollisuuden vastaista toimintaa. Oikeusperustoja on kaksi:

 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67, 82 ja 87 artikla, jotka koskevat poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosoikeuden alalla
 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310, 324 ja 325 artikla, jotka koskevat EU:n taloudellisia etuja haittaavaa toimintaa

EU:n taloudellisia etuja suojataan useilla petostentorjuntaa käsittelevillä asetuksilla. Lisäksi kesäkuussa 1999 perustettiin Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF), joka on petostentorjunnasta vastaava riippumaton elin. OLAF vastaa hallinnollisten petostentorjuntatutkimusten toteuttamisesta läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintoviranomaisten, kuten tutkintaelinten ja poliisin, kanssa.