Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ennakkoehdot

Ennakkoehdot ovat keskeinen osa vuosia 2014-2020 koskevaa uudistettua koheesiopolitiikkaa. Ennakkoehdot otettiin käyttöön Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) vaikuttavan ja tehokkaan käytön edellytysten varmistamiseksi.

Ennakkoehdot koskevat seuraavia seikkoja:

 1. Toimintapoliittiset ja strategiset kehykset: tavoitteena on varmistaa, että ERI-rahastojen investointien tueksi laadittavat kansalliset ja alueelliset strategia-asiakirjat ovat laadukkaita ja täyttävät EU-maiden yhdessä sopimat vaatimukset.
 2. Sääntelykehykset: tavoitteena on varmistaa, että ERI-rahastoista osarahoitetuissa toimissa noudatetaan EU:n säännöstöä.
 3. ERI-rahastojen täytäntöönpanosta vastaavien julkishallinnon toimijoiden ja sidosryhmien riittävät hallinnolliset ja institutionaaliset valmiudet.

Ennakkoehdot voivat olla yleisiä tai temaattisia. Yleisiä ennakkoehtoja on seitsemän, ja ne liittyvät ohjelmien täytäntöönpanon monialaisiin näkökohtiin. Temaattisia ennakkoehtoja on 29, ja niissä vahvistetaan koheesiopolitiikasta tuettaviin investointialoihin (investointiprioriteetit) liittyvät alakohtaiset edellytykset.
Jos ennakkoehdot eivät täyttyneet ohjelmien hyväksymishetkellä, toimintaohjelmiin piti sisällyttää ehtoja koskevat toimintasuunnitelmat, jotka oli toteutettava vuoden 2016 loppuun mennessä.