Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Arviointi

Ohjelmakaudeksi 2014–2020 on määritetty kolme erityyppistä arviointia: ennakkoarviointi, kauden aikana suoritettava arviointi ja jälkiarviointi. Koheesiopolitiikkaa arvioidaan yhteistyössä. Jäsenvaltiot vastaavat ennakkoarvioinnista, kun taas Euroopan komissio suorittaa jälkiarvioinnin.

Jatkuva arviointi on pääasiassa jäsenvaltioiden tehtävä, mutta myös komissio voi suorittaa sitä omasta aloitteestaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Komission keskeisiin tehtäviin kuuluu arviointia koskeva ohjeistaminen ja jäsenvaltioiden välisen kokemustenvaihdon helpottaminen.

Lisätietoa