Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Vuonna 1975 perustetusta Euroopan aluekehitysrahastosta myönnetään rahoitustukea alueiden talouden kehittämiseen ja rakenteelliseen mukauttamiseen, talouden muutoksiin, kilpailukyvyn lisäämiseen sekä alueelliseen yhteistyöhön koko EU:ssa. EAKR on yksi viidestä EU:n rakenne- ja investointirahastosta (ERI) Euroopan sosiaalirahaston (ESR), koheesiorahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ohella.

Kaudella 2014–2020 EAKR:n määrärahat ovat yli 250 miljardia euroa. Rahastosta tuetaan koheesiopolitiikan 11 temaattisen tavoitteen mukaisia hankkeita, ja tuen kohteena on erityisesti neljä keskeistä painopistettä:

 • tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen
 • tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksien, käytön ja laadun parantaminen
 • pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen
 • vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla.

EAKR:stä rahoitetaan myös Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisia rajat ylittäviä, alueiden välisiä ja valtioiden välisiä hankkeita.