Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Euroopan naapuruusväline (ENI)

Euroopan naapuruuspolitiikalla (ENP) pyritään tukemaan poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia uudistusprosesseja seuraavissa Euroopan unionin naapurimaissa: Algeria, Armenia, Azerbaidžan, Egypti, Georgia, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, Moldova, palestiinalaishallinto, Syyria, Tunisia, Ukraina ja Valko-Venäjä. ENP:n tavoitteena on edistää vaurautta, vakautta, turvallisuutta, markkinataloutta ja kestävää kasvua kunkin kumppanimaan kanssa käytävän säännöllisen vuoropuhelun avulla.

Kumppanimaat sopivat EU:n kanssa ENP-toimintasuunnitelmasta, joka osoittaa niiden sitoutumisen demokratiaan, ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään hallintotapaan, markkinatalouden periaatteisiin ja kestävään kehitykseen. Toimintasuunnitelmat, joissa asetetaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin ensisijaiset tavoitteet kullekin kumppanimaalle, kuuluvat tämän politiikan keskeisiin välineisiin. Vaikka toimintasuunnitelmat räätälöidään erikseen kullekin naapurimaalle, niissä viitataan yleensä useisiin yhteisiin toimintoihin poliittisesta vuoropuhelusta kauppaan liittyviin kysymyksiin sekä taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteistyöhön.

Kaudella 2014–2020 Euroopan naapuruuspolitiikkaa rahoitetaan Euroopan naapuruusvälineestä (ENI), joka korvaa vuodesta 2007 käytössä olleen eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen. Vuonna 2011 käyttöön otetun uudistetun naapuruuspolitiikan mukaisesti ENI:n tuki keskittyy pääasiassa seuraaviin:

 • ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen edistäminen, syvän ja kestävän demokratian luominen sekä kukoistavan kansalaisyhteiskunnan kehittäminen
 • kestävä ja osallistava kasvu sekä taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen kehitys, mukaan lukien asteittainen yhdentyminen EU:n sisämarkkinoihin
 • liikkuvuus ja ihmisten välinen kanssakäyminen, mukaan lukien opiskelijavaihto ja kansalaisyhteiskunta
 • alueellinen yhdentyminen, mukaan lukien rajat ylittävä yhteistyö.

ENI:n seitsemän vuoden kokonaisbudjetti on 15,4 miljardia euroa (vuoden 2014 hintoina).