Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Eurooppalaiset alueellisen yhteistyön yhtymät (EAYY)

Eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien tavoitteena on helpottaa ja edistää rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:ssa. Niiden tehtäviin kuuluu EU:n osarahoittamien ohjelmien tai muiden eurooppalaisten rajat ylittävien yhteistyöhankkeiden täytäntöönpano.

EAYY:t ovat oikeushenkilöitä, jotka saattavat yhteen eri jäsenvaltioiden viranomaisia. Niiden jäseniä voivat olla EU:n jäsenvaltiot, alue- tai paikallisviranomaiset, yhteisöt tai muut julkiset elimet. EAYY:issä on oltava jäseniä vähintään kahdesta EU:n jäsenvaltiosta.