Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto tukee EU:n maaseudun kehittämistä koskevaa politiikkaa. Tätä varten se rahoittaa maaseutualueiden kehittämisohjelmia unionin kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla alueilla. Ohjelmat suunnitellaan Euroopan komission ja jäsenvaltioiden välisenä yhteistyönä. Niissä otetaan huomioon neuvoston hyväksymät maaseudun kehittämispolitiikan strategiset suuntaviivat ja kansallisissa strategisissa suunnitelmissa määritellyt painopistealat.

Ohjelmakaudella 2014–2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto on ensimmäistä kertaa mukana Euroopan rakenne- ja investointirahastojen poliittisessa kehyksessä sekä kuuluu yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (1303/2013) piiriin.

Ohjelmakaudella 2014–2020 rahasto keskittyy seuraaviin kolmeen päätavoitteeseen:

 • maatalouden kilpailukyvyn edistäminen
 • luonnonvarojen kestävän hallinnan varmistaminen ja ilmastotoimet
 • maaseudun yritysten ja yhteisöjen alueellisen kehityksen tasapainottaminen sekä työpaikkojen luominen ja säilyttäminen.

Koheesiopolitiikka tukee myös maaseutualueiden talouden elvyttämistä merkittävästi. Se täydentää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston toimenpiteitä.