Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 on EU:n kymmenvuotinen älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia. Strategian toteutumiseksi on määritetty viisi kunnianhimoista tavoitetta, jotka koskevat työllisyyttä, tutkimusta ja kehitystä, ilmastonmuutosta ja kestävää energiapolitiikkaa, koulutusta sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa.

Koheesiopolitiikalla tuetaan taloudellisesti Eurooppa 2020 -strategiaa. Ohjelmakaudella 2014–2020 kohdennetaan sen vuoksi rahoitusta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin liittyviin 11 temaattiseen tavoitteeseen. Näihin temaattisiin tavoitteisiin on keskitettävä tietty osuus investoinneista. Temaattisen kohdentamisen ansiosta koheesiorahoituksella edistetään entistä innovatiivisemman, tehokkaamman, kestävämmän ja kilpailukykyisemmän Euroopan syntymistä.