Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot)

Ohjelmakaudella 2014–2020 koheesiopolitiikkaa rahoitetaan Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot) Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin kuuluu viisi eri rahastoa, jotka kaikki kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 piiriin (niin kutsuttu yhteisiä säännöksiä koskeva asetus).

Rakennerahastot koostuvat kahdesta osasta: Toinen niistä on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), joka on antanut jo vuodesta 1975 saakka taloudellista tukea alueellisten talouksien kehittämiseen ja rakennemuutoksia, taloudellisia muutoksia ja kilpailukyvyn parantamista varten sekä alueelliseen yhteistyöhön koko EU:n alueella. Toisen osan muodostaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Tämä vuonna 1958 perustettu rahasto pyrkii edistämään työntekijöiden ja yritysten sopeutumista, työllistymistä, työmarkkinoille osallistumista, muita heikommassa asemassa olevien ihmisten sosiaalista osallisuutta sekä kumppanuuksien luomista työllisyysuudistusten hallintaa varten.

Kolme muuta Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin kuuluvaa rahastoa ovat koheesiorahasto, joka tukee yksinomaan vähemmän kehittyneitä jäsenmaita, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.