Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Koheesiorahasto

Koheesiorahaston avulla on tuettu Euroopan köyhimpiä alueita vuodesta 1994 lähtien. Tavoitteena on ollut vakauttaa niiden taloutta edistäen kasvua, työllisyyttä ja kestävää kehitystä. Rahasto osallistuu ympäristötoimenpiteiden ja Euroopan laajuisten liikenneverkkojen, erityisesti Euroopan kannalta kiinnostavien ensisijaisten hankkeiden, rahoitukseen vuoden 2004 jälkeen EU:hun liittyneissä 13 jäsenvaltiossa sekä Kreikassa ja Portugalissa. Koheesiorahastosta voidaan rahoittaa myös EU:n ympäristönsuojelupolitiikan keskeisiä kohteita.

Koheesiorahastosta voivat saada rahoitusta ne jäsenvaltiot, joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta. Enimmäismäärä koheesiorahaston osuudelle jäsenvaltioiden julkisista menoista on 85 prosenttia. Koheesiorahaston talousarvio on noin 75 miljardia euroa (vuoden 2014 hintoina) kaudelle 2014–2020.

Lisätietoa