Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Alueellinen yhteenkuuluvuus Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoite
Alueet talouden muutosten edistäjinä Alueiden komitea
Alueiden välinen yhteistyö Arviointi
Asetukset ESPON (European Spatial Planning Observation Network)
EU Programme for Peace and Reconciliation (EU:n rauhanohjelma) 2014–2020 (PEACE) EU:n solidaarisuusrahasto
Ennakkoehdot Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Euroopan laajuiset verkot (TEN-verkot) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) Euroopan naapuruusväline (ENI)
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta vastaava komitea Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot)
Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan työllisyysstrategia
Eurooppa 2020 -strategia Eurooppalaiset alueellisen yhteistyön yhtymät (EAYY)
Hallintoviranomainen Innovointi
Interact Interreg Europe
Jaettu hallinnointi Kestävä kehitys
Koheesiopolitiikka Koheesiorahasto
Koheesioraportti Kumppanuus
Kumppanuussopimus (PA) Laajentuminen
Liikenne Liittymisneuvottelut
Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) Lisäisyys
Maksut Menojen tukikelpoisuus
Määrärahojen vapautuminen N+2
NUTS Ohjelmasuunnittelu
Petokset Pohjois-Irlanti-työryhmä
Rahoitusoikaisut Rahoitusvälineet
RegioStars-palkinnot Seuranta
Seurantakomitea Suhteellisuus
Syrjäisimmät alueet Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus
Talousarvio Tarkastusviranomainen
Tekninen apu Tiedottaminen ja julkisuus
Todentamisviranomainen Toimenpideohjelma
Toissijaisuus Tuloskehyksellä
Työllisyys URBACT – kaupunkialueiden kehittämisverkkoja koskeva ohjelma
Valtioiden välinen yhteistyö Valtiontuki
Valvonta ja tarkastus Varojen takaisinperintä
Vuoristoalueet Yhdenvertaiset mahdollisuudet
Yhteisrahoitusaste Yleiskattavat tuet
Ympäristö