Sosiaalinen osallisuus

EU:n koheesiopolitiikalla tuetaan vammaisten, nuorten ja ikääntyvien työntekijöiden, kouluttamattomien työntekijöiden, maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen (kuten romanien, köyhillä alueilla elävien sekä naisten sosiaalista osallisuutta työmarkkinoilla. Politiikan avulla tuetaan Eurooppa 2020 -strategiaa, jonka tavoitteena on poistaa köyhyysriski vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä.

Lisätyökalut

 

Sosiaalinen osallisuus on yksi koheesiopolitiikan 11 painopisteestä vuosille 2014–2020 (temaattinen tavoite 9).

Vuonna 2013 hyväksytyssä sosiaalisessa investointipaketissa, hahmotellaan uudistukset, joita jäsenvaltioissa tarvitaan parempaa ja kestävämpää sosiaalipolitiikkaa varten. Tätä varten on investoitava kansalaisten taitoihin ja valmiuksiin. Paketissa mainitaan myös joitakin avainseikkoja, jotka on otettava huomioon nykyaikaistettaessa sosiaalipolitiikkaa ja sopeutettaessa sitä uusiin haasteisiin muun muassa muassa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) avulla.

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020