Maaseudun kehittäminen

EU:n pinta-alasta puolet on maaseutualueita, ja niillä asuu noin 20 prosenttia unionin väestöstä. Useimmat maaseutualueet ovat kuitenkin myös EU:n epäsuotuisimpia alueita, joiden BKT henkeä kohden on huomattavasti alle EU:n keskiarvon.

Euroopan unionin maatalouspolitiikalle asetetaan seuraavat kolme kokonaistavoitetta maaseutualueiden työ- ja elinolosuhteiden parantamiseksi ja kehittämiseksi: maatalouden kilpailukyvyn edistäminen, luonnonvarojen kestävän hoidon varmistaminen ja ilmastotoimet sekä maaseutualueiden tasapainoisen kehityksen saavuttaminen. EU:n koheesiopolitiikalla on samat tavoitteet. Tämän vuoksi Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) täydentävät Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa (European agricultural fund for rural development (EAFRD)).