Tutkimus ja innovointi

Kestävä kasvu liittyy entistä vahvemmin alueellisten talouksien innovointi- ja muutosvalmiuksiin niiden mukautuessa alati muuttuvaan ja entistä kilpailukykyisempään ympäristöön Tämä merkitsee, että innovaatiota, tutkimusta ja kehitystä sekä yrittäjyyttä edistävien ekojärjestelmien luomisen eteen on ponnisteltava paljon entistä enemmän, kuten Eurooppa 2020 -strategiassa ja sen Innovaatiounioni lippulaivahankkeessa painotetaan.

Lisätyökalut

 

Innovaation edistäminen on siten keskeinen piirre koheesiopolitiikan vuosien 2007-2013 ohjelmissa, joissa noin 86,4 miljardia euroa tai lähes 25 prosenttia kokonaisrahoituksesta osoitetaan innovaatiolle laajemmassa mielessä. Tätä sitoumusta vahvistetaan lisää uudella vuosien 2014-2020 ohjelmakaudella, jolla 30 prosenttia kokonaisrahoituksesta käytetään innovaatioon laajemmassa mielessä. Tulevaisuudessa nämä älykästä erikoistumista koskevat strategiat saavat innovointipotentiaalin liikkeelle kaikilla EU:n alueilla.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020