Tutkimus ja innovointi

Kestävä kasvu liittyy entistä vahvemmin alueellisten talouksien innovointi- ja muutosvalmiuksiin niiden mukautuessa alati muuttuvaan ja entistä kilpailukykyisempään ympäristöön.Tämä tarkoittaa, että on toteutettava huomattavasti tehokkaampia toimia sellaisten ekosysteemien luomiseksi, jotka edistävät innovointia, tutkimusta ja kehittämistä (T&K) ja yrittäjyyttä, kuten Eurooppa 2020 -strategiassa ja sen innovaatiounioni-lippulaivahankkeessa korostetaan. Innovoinnilla on siis ratkaiseva merkitys lukuisissa komission painopisteissä, erityisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa, ihmisten hyväksi toimivassa taloudessa ja Euroopan digitaalisten valmiuksien kehittämisessä.

 

Innovoinnin edistäminen on keskeinen tekijä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan ohjelmissa, joiden innovointi- ja tutkimusmäärärahat ovat noin 65 miljardia euroa. Noin 30 prosenttia koheesiopolitiikan kokonaismäärärahoista sijoitetaan innovointiin laajemmassa merkityksessä. Älykkään erikoistumisen strategioilla hyödynnetään kaikkien EU:n alueiden innovointimahdollisuuksia.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020