Aluepolitiikka ja syrjäisimmät alueet

EU:hun kuuluu yhdeksän syrjäistä aluetta, jotka sijaitsevat hyvin kaukana Euroopan mantereesta.

  • Guadeloupe ja Réunion (kaksi Ranskan aluetta)
  • Mayotte (yksi Ranskan merentakainen departementti)
  • Ranskan Guayana ja Martinique (kaksi Ranskan alueellista yhteisöä)
  • Saint-Martin (yksi Ranskan merentakainen yhteisö)
  • Madeira ja Azorit (kaksi Portugalin autonomista aluetta)
  • Kanariansaaret (yksi Espanjan erillisalue)

Lisätyökalut

 

Nämä ovat Karibian alueella, Länsi-Atlantilla tai Intian valtamerellä sijaitsevia saaria ja saaristoja tai alueita. Vaikka ne sijaitsevat kaukana Euroopasta, ne ovat erottamaton osa EU:ta. Niiden asukasmäärä on 4,8 miljoonaa, mikä vastaa Irlannin asukaslukua.

Syrjäisiä alueita koskevat kaikki EU:n jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, paitsi kun sovelletaan erityistoimenpiteitä ja poikkeuksia. SEUT-sopimuksen 349 artiklan mukaisesti näillä erityistoimenpiteillä pyritään vastaamaan syrjäisten alueiden haasteisiin, jotka johtuvat niiden syrjäisestä sijainnista, eristäytyneisyydestä, pienestä koosta, vaikeasta maastosta ja ilmastosta sekä taloudellisesta riippuvuudesta vain muutamaan tuotteeseen.

Syrjäisiä alueita tuetaan koheesiopolitiikan rahoituksella Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston kautta.