Vähähiilinen talous

Koheesiopolitiikalla voidaan tukea merkittävästi EU:n siirtymistä vähähiiliseen talouteen energiaunionia koskevan strategian mukaisesti.

Ohjelmakaudella 2014–2020 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) koskevat säännöt edellyttävät ensimmäistä kertaa, että jäsenvaltiot kohdistavat pakollisen vähimmäisosuuden käytettävissä olevasta rahoituksesta vähähiiliseen talouteen:

  • 20 prosenttia EAKR:n kansallisista varoista kehittyneemmillä alueilla
  • 15 prosenttia siirtymäalueilla
  • 12 prosenttia vähemmän kehittyneillä alueilla.

Jäsenvaltiot ovat ylittäneet tämän vähimmäisosuuden reilusti, ja EAKR:stä ja koheesiorahastosta aiotaan nyt sijoittaa 40 miljardia euroa vähähiiliseen talouteen vuosina 2014–2020 (kaksi kertaa enemmän kuin tällä alueella edellisellä rahoituskaudella käytetty summa).

Tämä auttaa jäsenvaltioita, alueita, paikallisia viranomaisia ja kaupunkeja toteuttamaan tarvittavia investointeja rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin sähköverkkoihin ja kestävään kaupunkiliikenteeseen sekä niitä koskevaan tutkimukseen ja innovointiin. Nämä investoinnit auttavat vähentämään energian kallista tuontia, monipuolistamaan energialähteitä, poistamaan energiaköyhyyttä, vähentämään päästöjä, luomaan työpaikkoja sekä tukemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Temaattisen tavoitteen 7 puitteissa tuetaan myös investointeja kestävään liikenteeseen ja liikkuvuuteen sekä älykkäisiin energian jakelu-, varastointi- ja siirtojärjestelmiin.Thematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020