Ympäristö ja luonnonvarojen käytön tehokkuus

EU:n koheesiopolitiikka tukee kestävää kasvua edistämällä vesi- ja jätevesihuoltoa, ympäristöystävällisiä ja innovatiivisia puhtaita teknologioita ja jätehuoltoa sekä toimia, joiden tavoitteena on ilman, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön suojelu.

Lisätyökalut

 

EU:n rakenne- ja investointirahastot auttavat suojelemaan ja säilyttämään luonnonvaroja, joihin lukeutuvat muun muassa vedet, ympäristö, monimuotoisuus, puhdas ilma ja raaka-aineet. Tukitoimiin sisältyy investointi tarvittaviin jätevedenkäsittelyn ja jätehuollon (kuten kierrätyksen) infrastruktuureihin, ympäristön tilan valvontatoimet ja vihreän infrastruktuurin kehittäminen. Kaikki nämä toimet tekevät ympäristöstä talouskasvun ja uusien työmahdollisuuksien lähteen.Thematic Objective 6: Environment and resource efficiency by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020