EU:n laajentuminen

Liittymistä valmistelevalla tukivälineellä (IPA) autetaan Euroopan unionin jäseniksi pyrkiviä maita valmistelemaan yhteiskuntaansa ja kansantalouttaan jäsenyyttä varten. Varoja voivat saada tietyt Balkanin maat sekä Turkki. Tukiväline on tärkeä osa EU:n ulkopolitiikkaa.

IPA:n avulla tuetaan ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita erityisesti instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan kehittämisessä sekä taloudellisessa ja hallinnollisessa uudistuksessa.

Vaikka IPA on ulkopolitiikan väline, sen katsotaan olevan myös erityinen osa aluepolitiikkaa, sillä se on suunnattu mahdollisille EU:n jäsenvaltioille.