Työllisyys ja työmarkkinat

EU:n koheesiopolitiikan avulla investoidaan työllisyyteen ja pitkän aikavälin kasvuun Euroopassa. Politiikalla tuetaan Eurooppa 2020 -strategiaa, jonka tavoitteena on työllistää 75 prosenttia 20–64-vuotiaista vuoteen 2020 mennessä.

Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus on yksi koheesiopolitiikan 11 painopisteestä vuosille 2014–2020 (temaattinen tavoite 8).

Investoinnit kohdistetaan aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan, itsensä työllistämiseen, työmarkkinajärjestöihin, aktiiviseen ja terveeseen ikääntymiseen, nuorisotyöllisyyteen sekä muihin työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta tukeviin toimenpiteisiin.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020