Koulutus

EU:n koheesiopolitiikassa panostetaan ihmisten taitoihin ja osaamisalueisiin, jotka ovat pitkällä aikavälillä olennaisen tärkeitä Euroopan kilpailukyvylle. Lisäksi sosiaalisen koheesion edistäminen edellyttää, että kaikkia kansalaisia autetaan hyötymään työpaikkojen määrän kasvusta ja laadun parantumisesta.

Koulutus on yksi koheesiopolitiikan 11 painopisteestä vuosille 2014–2020 (temaattinen tavoite 10).

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) tukevat toimia, joiden tavoitteena on

  • uudistaa koulutusjärjestelmiä, myös sijoittamalla koulutuksen infrastruktuuriin
  • ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä
  • edistää kaikkien pääsyä laadukkaan koulutuksen piiriin peruskoulusta tertiääriselle tasolle
  • parantaa pääsyä elinikäisen oppimisen piiriin
  • vahvistaa ammattikoulutuksen järjestelmiä.

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020