Kulttuuri

Kulttuuri on Euroopan rikkaan perinteen ja historian ytimessä, ja se on tärkeässä asemassa paikkojen vetovoiman lisäämisessä ja tietyn paikan ainutlaatuisen identiteetin vahvistamisessa. Kulttuuri ja luovuus voivat olla tärkeitä innovaation vauhdittajia ja mahdollistajia sekä tärkeitä lähteitä yrittäjyydelle. Kulttuuri on matkailusta saatavien tulojen lisäämisen keskeinen vauhdittaja, sillä kulttuurimatkailu on yksi suurimmista ja nopeimmin kasvavista matkailualoista maailmassa. Kulttuurilla on myös tärkeä tehtävä sosiaalisen osallisuuden edistämisessä.

Mitä kulttuuriteollisuus ja luova ala ovat?

Kulttuuriteollisuus ja luova ala sisältävät sekalaisen joukon liiketoiminta-aloja, joilla on sekä kulttuurillinen että taloudellinen vaikutus, kuten erityisesti seuraavat:

 • taiteet ja arkkitehtuuri
 • verkkosuunnittelu ja graafinen suunnittelu
 • kustannustoiminta
 • pelit ja multimedia
 • musiikki- ja viihdeteollisuus
 • taiteelliset käsityöt ja muotisuunnittelu
 • elokuva
 • mainostoiminta ja PR-toiminta.

Miksi investoida?

Kulttuuri ja luovuus eivät rajoitu taiteelliseen arvoon. Käyttämällä EU:n rakenne- ja investointirahastoja niiden kehittämismahdollisuudet voidaan hyödyntää työpaikkojen ja kasvun aikaansaamiseksi EU:n alueilla ja kaupungeissa. Esimerkiksi:

 • Luovien teollisuusklusterien kehittäminen, luovat yrityshautomot ja kulttuurisisällön digitalisointi ovat osoittautuneet erityisen hyödyllisiksi taloudellisen muutoksen edistämisessä kohti osaamiseen perustuvaa taloutta ja palveluja.
 • Kulttuuri-investoinnit ovat uusien tuotteiden ja palvelujen suunnittelun myötä parantaneet muuten heikkenevien alojen tulevaisuudennäkymiä. Tällaiset investoinnit voivat laajempien alueellisten innovaatiostrategioiden osana raivata tietä tuottoisampia markkinarakoja varten syrjäisillä alueilla.

Ohjelmakausi 2007–2013

Vuosien 2007 ja 2013 välillä EU investoi yli kuusi miljardia euroa kulttuuriteollisuuteen ja luoviin aloihin. Investoinnit jakautuivat seuraavasti:

 • kolme miljardia euroa kulttuuriperinnön suojeluun ja säilyttämiseen
 • 2,2 miljardia euroa kulttuuri-infrastruktuurin kehittämiseen
 • 775 miljoonaa euroa kulttuuripalveluiden tukemiseen.

Ohjelmakausi 2014–2020

Ohjelmakaudella 2014–2020 keskitytään vahvasti kilpailukyvyn vahvistamiseen ja kasvun sekä työpaikkojen lisäämiseen, ja kansallisia ja alueellisia viranomaisia neuvotaan

 • keskittämään EAKR-tuki sellaisten uusien kulttuurialojen tukemiseen, joilla on tiivis yhteys innovaatioon ja luovuuteen
 • ottamaan käyttöön kulttuuriperintöön tehtävät investoinnit luovien teollisuusklusterien kehittämistä ja tukemista varten, esimerkiksi keskittymällä ”käyttökokemuksen” parantamiseen digitaaliteknologian avulla
 • edistämään synergioita muiden rahastojen kanssa, kuten Luova Eurooppa -puiteohjelma, pk-yritysten kilpailukykyä edistävä ohjelma (COSME), Horizon 2020, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, eurooppalainen luovien alojen liittoutuma, kansalliset ja/tai alueelliset kulttuuriteollisuutta ja luovia aloja koskevat ohjelmat sekä mahdolliset muut rahoituslähteet.