Kilpailupolitiikka

Koheesio- ja aluepolitiikan rahoituksessa on noudatettava valtiontukisääntöjä.

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklassa pdf kielletään valtiontuki, joka

a) myönnetään valtion varoista
b) tuo yrityksille taloudellista etua
c) vääristää kilpailua suosimalla valikoivasti tiettyjä edunsaajia muiden kustannuksella
d) vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Lisätietoja: valtiontukisäännöt pdfEnglish.

Lisätietoa

  • Kilpailun pääosaston valtiontukisivut English
  • Koheesiopolitiikka ja talouskriisi DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk