Kohdealat

EU:n koheesiorahastosta tuetaan monenlaisten aihealueiden hankkeita.

Vuosien 2014–2020 koheesiopoliittisella rahoituksella on 11 temaattista tavoitetta. Neljä näistä aloista on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) painopistealoja. Lisäksi EU rahoittaa monien muiden alojen hankkeita ja tukee haavoittuvimpia alueita.

EAKR:n temaattiset tavoitteet

Lue lisää seuraavista aluepoliittisen rahoitustuen painopistealoista:

Jäsenvaltioiden ja alueiden on kohdennettava tietty osuus EAKR:n määrärahoista vähintään kahteen seuraavista painopistealoista:

  • kehittyneemmillä alueilla keskitetään vähintään 80 prosenttia EAKR-tuesta
  • siirtymäalueilla keskitetään vähintään 60 prosenttia EAKR-tuesta
  • vähemmän kehittyneillä alueilla keskitetään vähintään 50 prosenttia EAKR-tuesta.

Muut temaattiset tavoitteet

Lue lisää jäljellä olevien seitsemän temaattisen tavoitteen rahoituksesta:

Muut toiminta-alueet

EU:n koheesiopoliittisesta rahastosta tuetaan myös seuraavien alojen hankkeita, mikä osaltaan edistää Eurooppa 2020 -strategiassa mainittujen älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteiden saavuttamista:

Tiettyjen alueiden ja yhteisöjen erityistarpeiden huomioon ottaminen

EU tukee tiettyjä alueita ja yhteisöjä erityistoimin: