Tukikelpoiset alueet

Koheesiopolitiikka kattaa EU:n kaikki alueet. Pääasiassa varat suunnataan kuitenkin sinne, missä niitä eniten tarvitaan: alueille, joiden asukaskohtainen BKT on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta.

Lisätyökalut

 

Kuinka alueet määritetään? Koheesiopolitiikassa käytetään EU:n NUTS-alueluokitusta, jonka mukaan kukin jäsenvaltio jaetaan asukasmäärän perusteella kolmen eri suuruusluokan tilastollisiin alueisiin (NUTS-alueet).

NUTS-tasojen määrittely asukasmäärän perusteella:

Taso Vähintään Enintään
NUTS-taso 1 3 miljoonaa 7 miljoonaa
NUTS-taso 2 800 000 3 miljoonaa
NUTS-taso 3 150 000 800 000

Koheesiopolitiikan tukikelpoisuuden 2014-2020

Asetuksen koko teksti Eur-Lex:issä - Tukikelpoiset alueet


Eligibility 2014-2020

Kartta : Rakennerahastojen 2014-2020 tukikelpoisuuden pdf


Eligibility 2014-2020

Kartta : Koheesiopolitiikan tukikelpoisuuden 2014-2020 pdf