Alueiden ja maiden välinen yhteistyö

Lisätyökalut

 

Euroopan alueellinen yhteistyö

Alueellinen yhteistyö on keskeisessä roolissa, kun halutaan kehittää yhteistä eurooppalaista aluetta sekä edistää Euroopan yhdentymistä. Alueellisella yhteistyöllä tuodaan eurooppalaista lisäarvoa. Se auttaa ylittämään rajoja ja lähentää eurooppalaisia toisiinsa, ja sen avulla ratkaistaan yhteisiä ongelmia. Se edistää myös ajatustenvaihtoa ja voimavarojen yhteistä hyödyntämistä sekä kannustaa strategiseen toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Makroalueelliset strategiat

Makroaluestrategia on Eurooppa-neuvoston hyväksymä yhdennetty ohjelma, jota voidaan tukea muun muassa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista. Sen tarkoituksena on käsitellä tiettyihin jäsenvaltioihin ja samalla maantieteellisellä alueella sijaitseviin kolmansiin maihin liittyvän tietyn maantieteellisen alueen kohtaamia haasteita. Alue hyötyy yhteistyön vahvistumisesta, mikä puolestaan edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.

Tähän mennessä on hyväksytty neljä EU:n makroaluestrategiaa, jotka kattavat useita toimialoja:

Kaikkia hyväksyttyjä makroaluestrategioita täydentää lisäksi vaihtuva toimintasuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti uusien ilmaantuvien tarpeiden ja muuttuvien viitekehysten mukaan. Neljä makroaluestrategiaa koskevat 19:ää EU-jäsenvaltiota ja 8:aa EU:n ulkopuolista maata.

Muu yhteistyö ja verkostoituminen