Lisätyökalut

 

#EUinmyregion

Keskustele kampanjasta sosiaalisessa mediassa: #EUinmyregion.

Kampanjan idea

Eurooppa alueellani on viestintäkampanja, jossa levitetään tietoa EU:n alueellisista hankkeista eri puolilla Eurooppaa. Se toteutetaan yhteistyössä kumppanialueiden ja EU-tukea saaneiden hankkeiden kanssa. Kampanja tarjoaa välineitä, joilla voidaan kertoa konkreettisesti, mitä EU:n ja alueiden yhdessä rahoittamien toimien avulla on saatu aikaan.

Eurooppa alueellani-aloitteen puitteissa voidaan luoda myös useiden alueiden yhteisiä kampanjoita, joissa on aitoa paikallisväriä. Tapahtumia järjestetään suosituissa kohteissa, jotka ovat osa alueellista identiteettiä. Vuosina 2021–2023 ohjelmassa on lähes 40 paikalliskampanjaa 8 kohdemaassa, jotka ovat Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia, Portugali, Bulgaria ja Romania.

Eurooppa alueellani-kampanjan keskeisiin kohderyhmiin kuuluvat koulut. Ne voivat järjestää EU in my school-tunnuksella toimintaa, joka antaa oppilaille konkreettisen käsityksen EU:n toimista heidän lähialueellaan.

Tapahtumia järjestetään eri puolilla Eurooppaa

*Vain kumppanialueille ja hankevastaaville


 

Kampanjan toteutus

Kumppanialueiden tiedotustoimien tueksi on luotu aineistopaketti, joka sisältää monenlaista viestintämateriaalia. Aineistoja on helppo käyttää ja mukauttaa omiin tarpeisiin.

Yhdessä kumppanialueiden ja -hankkeiden kanssa voidaan toteuttaa suurelle yleisölle, esim. kouluille, suunnattuja erityistoimia. Esimerkkejä:

  • aktiviteetit ja tapahtumat koululaisille
  • hankkeita esittelevistä kuvista laaditut postikortit, joissa on Eurooppa alueellani -tunnus
  • tuki kumppanialueiden kampanjoille sosiaalisen median alustoilla.

Kampanjan kohdemaissa* toteutetaan useita alueellisia kampanjoita, jotka on suunniteltu erikseen eri kumppanialueita varten. Kampanjoissa käytetään esimerkiksi mainostauluja, sosiaalisen median kuva-aineistoja ja katumarkkinatapahtumia sekä tehdään yhteistyötä paikallisten tiedotusvälineiden ja vaikuttajien kanssa.

*Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia, Portugali, Bulgaria ja Romania.