Komissio ehdottaa 279 miljoonan euron rahoitustukea EU:n solidaarisuusrahastosta Portugalille, Espanjalle, Italialle ja Itävallalle

Lisätyökalut

 
30/04/2020

Euroopan komissio on tänään tehnyt ehdotuksen Portugalille, Espanjalle, Italialle ja Itävallalle annettavasta 279 miljoonan euron rahoitustuesta. Useat alueet näissä neljässä maassa kärsivät luonnonkatastrofeista vuonna 2019, ja tuki onkin tarkoitettu alueilla asuvan väestön avustamiseen. Tämä rahoitus täydentää EU:n solidaarisuusrahastosta vuonna 2020 saatavilla olevaa 800 miljoonan euron määrärahaa.

Koheesio- ja uudistusasioista vastaavan komissaarin Elisa Ferreiran mukaan eurooppalaisten keskinäinen solidaarisuus on nyt tärkeämpää kuin koskaan. ”EU:n solidaarisuusrahasto on yksi konkreettisimmista solidaarisuuden ilmentymistä. Samalla kun keskitymme selättämään koronaviruspandemian mahdollisimman turvallisesti, emme unohda niitä, jotka ovat kärsineet eniten muista onnettomuuksista, kuten viime vuonna tapahtuneista luonnonkatastrofeista. Tällä paketilla nämä alueet saavat kipeästi kaivattua rahoitusta”, Ferreira sanoi.

Rahoitustuki jakautuu seuraavasti:

  • 211,7 miljoonaa euroa Italialle, jonka alueella pohjoisesta etelään esiintyi vuoden 2019 lokakuun lopun ja marraskuun aikana äärimmäisiä sääilmiöitä, joista aiheutui suuria tulva- ja maanvyöryvahinkoja – huipennuksena Venetsian tulviminen.
  • 56,7 miljoonaa euroa Espanjalle Valenciassa, Murciassa, Kastilia-La Manchassa ja Andalusiassa syyskuussa 2019 tapahtuneiden tulvien johdosta. Espanja on saanut 5,6 miljoonaa euroa ennakkomaksuna.
  • 8,2 miljoonaa euroa Portugalille merkittäviin vahinkoihin, jotka Lorenzo-hirmumyrsky aiheutti lokakuussa 2019 julkiselle ja yksityiselle infrastruktuurille sekä ihmisten, yritysten ja instituutioiden jokapäiväiselle elämälle. Portugali on saanut 821 000 euroa ennakkomaksuna.
  • 2,3 miljoonaa euroa Itävallalle marraskuun 2019 äärimmäisten sääilmiöiden johdosta. Itävallan lounaisosat, erityisesti Carinthia ja Itä-Tiroli, kärsivät tuolloin suurtulvista.

Seuraavat vaiheet

Ehdotuksen Portugalille, Espanjalle, Italialle ja Itävallalle EU:n solidaarisuusrahastosta annettavasta tuesta on nyt saatava Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyntä. Rahoitustuki maksetaan, kun komission ehdotus on hyväksytty.

 

Lisätietoja

Uutisia

Aiheeseen liittyvät kohdealat

Health Solidarity Fund

Aiheeseen liittyvät maat

Austria Italy Portugal Spain