EU:n taloudellinen tuki kansallisille, alueellisille ja paikallisille yhteisöille koronaviruksen torjuntaan

Lisätyökalut

 
19/03/2020

Koheesiopolitiikasta ja uudistuksista vastaava komission jäsen Elisa Ferreira ja työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komission jäsen Nicolas Schmit lähettivät 18. maaliskuuta 2020 kaikille EU-maille kirjeet, joissa kerrotaan tuesta, jota ne voivat vastaanottaa Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevan investointialoitteen (CRII) puitteissa. 

Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevan investointialoitteen verkkosivulla olevissa kirjeissä annetaan yksityiskohtaisia tietoja kunkin maan käytettävissä olevista tukimääristä, EU:n rakenne- ja solidaarisuusrahastoista tuettavista uusista menotyypeistä – esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmien tukemisesta, lääkinnällisten laitteiden hankinnasta tai heikossa asemassa olevien ryhmien terveydenhuollon saatavuuden varmistamisesta – sekä nykyisistä mahdollisuuksista ottaa käyttöön rahoitusta EAKR:n ja ESR:n kautta. 

Lisäksi komission yksiköt antavat jäsenvaltioille integroitua tukea maakohtaisten CRII tiimien kautta. Maakohtaiset tiimit varmistavat hyvän tiedonkulun ja nopean päätöksenteon mahdollisimman käytännöllisellä tasolla sekä keskustelevat valtiontuista, varainhoitoasetuksen noudattamiseen liittyvistä kysymyksistä tai Euroopan investointirahaston osallistumisesta. 

Lisätietoja:

Uutisia