Euroopan reaalitalouteen 405 miljardia euroa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista

Lisätyökalut

 
19/12/2018

Tänään julkaistussa raportissa esitetään viiden Euroopan rakenne- ja investointirahaston avulla saavutetut tärkeimmät tulokset, kun vuosien 2014–2020 monivuotinen rahoituskehys on ehtinyt puolivälin.

Lokakuuhun 2018 mennessä lähes kaksi kolmasosaa Euroopan rakenne ja investointirahastojen vuosien 2014–2020 määrärahoista oli sidottu konkreettisiin hankkeisiin. Vuoden 2017 loppuun mennessä miljoona yritystä (mukaan lukien 74 000 startup-yritystä) oli saanut tukea toimintansa laajentamiseen, innovointiin, uusien tuotteiden markkinoille tuomiseen ja työpaikkojen luomiseen. Yhteensä 1,7 miljoonaa investointihanketta eri puolilla Eurooppaa on saanut EU:n tukea, minkä lisäksi 2,7 miljoonaa tuensaajaa on hyötynyt maaseudun kehittämisohjelmista. 

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan raportti osoittaa, että Euroopan rakenne- ja investointirahastot auttavat saavuttamaan EU:n laajuiset kasvu- ja työllisyystavoitteet tutkimuksen ja innovoinnin kaltaisilla keskeisillä aloilla sekä siirtymään kohti vähähiilistä kiertotaloutta. ”Tähänastinen edistys osoittaa selvästi rakennerahastojen lisäarvon sekä yritysten että kansalaisten kannalta”, Katainen toteaa. 

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Crețu totesi, että koheesiopolitiikka tuottaa tulosta. ”Luvut osoittavat selkeästi, että ohjelmien täytäntöönpano on edelleen täydessä vauhdissa, kun vuosien 2014–2020 monivuotinen rahoituskehys on edennyt puoliväliin. Näiden vaikuttavien lukujen ohella siitä ovat todisteena ne miljoonat eurooppalaiset, joiden elämä on muuttunut paremmaksi EU:n investointien ansiosta. Tämä on riittävä peruste vahvalle koheesiopolitiikalle myös vuoden 2020 jälkeen”, Crețu lisää. 

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen avulla on kaikkialla Euroopassa tuettu talous- ja finanssikriisistä selviämistä. Vuoden 2017 loppuun mennessä 15,3 miljoonaa ihmistä (kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna 2016) oli saanut tukea työllistymiseen tai uusien taitojen kehittämiseen. Kaikkiaan 42,5 miljoonaa ihmistä saa nyt entistä parempia terveydenhuoltopalveluja. 

EU:n Pariisin sopimuksen yhteydessä antamien sitoumusten mukaisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoista tuetaan siirtymistä vähähiiliseen talouteen, ja 330 000 kotitaloutta on jo hyötynyt EU:n rahoittamista toimista rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi on tarkoitus säästää yli 3 terawattituntia energiaa (vastaa noin 370 000 kivihiilitonnin polttamista), kun julkisten rakennusten energiatehokkuus paranee EU:n rahoittamien toimien avulla. 

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen uusimmat saavutukset on tänään päivitetty rahastojen avoimelle tietoalustalle. 

Lisätietoja 

Uutisia