Komissio antaa 22 kaupungille rahoitusta innovatiivisiin hankkeisiin ja käynnistää uuden hanke-ehdotuspyynnön, joka koskee turvallisuutta julkisilla kaupunkialueilla

Lisätyökalut

 
10/10/2018

Komissio on julkistanut kaupungit, joille on myönnetty rahoitusta kaupunkialueiden innovatiivisia toimenpiteitä koskevassa kolmannessa hanke-ehdotuspyynnössä (UIA-ohjelma).

Euroopan aluekehitysrahastosta myönnetään 92 miljoonaa euroa rahoitusta innovatiivisiin ratkaisuihin, joilla helpotetaan kaupunkialueiden haasteita. Näitä ovat esimerkiksi ilmanlaatu, ilmastonmuutos, asuminen sekä työpaikat ja paikallistaloudessa tarvittava osaaminen.

Lisäksi komissio käynnistää tänään neljännen UIA-hankkeiden ehdotuspyynnön. Kaupungeille on nyt tarjolla 100 miljoonaa euroa innovatiivisten hankkeiden rahoittamiseen. Pyrkimyksenä on suojella julkisia alueita ja vähentää niiden haavoittuvuutta. Aloitteesta ilmoitettiin vuonna 2017 julkaistussa toimintasuunnitelmassa osana Euroopan turvallisuusagendaa. Ehdotuspyynnön myötä rahoitetaan myös digi- ja ympäristöhankkeita sekä osallistamista edistäviä hankkeita.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Crețu toteaa, että näiden hanke-ehdotuspyyntöjen myötä EU:n kaupungeissa testataan ratkaisuja, jotka voivat parantaa elämänlaatua kaikissa maailman kaupungeissa. ”Kaupunkien ja julkisten alueiden turvallisuus on nykyään kansalaisten keskeinen huolenaihe viime vuosien traagisten terrori-iskujen vuoksi. Tuemme kaupunkeja, jotta ne voivat suojella kansalaisiaan.”

Kolmannessa kaupunkialueiden innovatiivisten toimenpiteiden hanke-ehdotuspyynnössä on myönnetty rahoitusta hankkeille seuraavilla alueilla.

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Amsterdam (Alankomaat), Barcelona (Espanja), Greater Manchester Combined Authority (Yhdistynyt kuningaskunta), Riba-roja de Túria (Espanja), Sevilla (Espanja), Pariisi (Ranska)
  • Ilmanlaatu: Aix-Marseille Provence Metropole (Ranska), Breda (Alankomaat), Helsinki (Suomi), Ostrava (Tšekki), Portici (Italia)
  • Asuminen: Bruxelles-Capitale (Belgia), Budapest (Unkari), Gent (Belgia), Mataró (Espanja), Suur-Lyon (Ranska)
  • Työpaikat ja osaaminen paikallistaloudessa: Aveiro (Portugali), Cluj-Napoca (Romania), Cuenca (Espanja), Eindhoven (Alankomaat), Vantaa (Suomi), Ventspils (Latvia).

Esimerkiksi espanjalaisessa Riba-roja de Túrian hankkeessa pyritään löytämään uusia ratkaisuja tulipalovaaran vähentämiseksi esikaupunkialueilla, ja alankomaalaisessa Bredan kaupungissa tutkitaan sähköajoneuvojen akkuihin perustuvaa uuden sukupolven energiantuotantoa. Pariisissa on tarkasteltu lämpöaaltoja kestäviä koulujen leikkipaikkoja ja Budapestissä energiatehokasta sosiaalista asuntotarjontaa. Latvian Ventspilsissa annetaan innovaatioalojen uraohjausta. Valittuja hankkeita voi tarkastella täällä.

Neljäs ehdotuspyyntö alkaa tänään ja jatkuu tammikuuhun 2019. Rahoitusta saavat kaupungit julkistetaan kesällä 2019.

Tausta

Kaupunkialueiden innovatiivisten toimenpiteiden (UIA) ohjelmassa EU:n kaupungeille tarjotaan resursseja innovatiivisten hankkeiden rahoittamiseen. Vuosina 2014–2020 Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettävät kokonaismäärärahat ovat 372 miljoonaa euroa. Tavoitteena on löytää, testata ja levittää konkreettisia ratkaisuja yleisiin kaupunkialueiden haasteisiin.

Seuraavassa pitkän aikavälin EU-talousarviossa UIA-hankkeet yhdistetään EU:n kaupunkialoitteeseen. Uudessa aloitteessa kaikki kaupunkialueita koskevat välineet yhdistetään yhdeksi ohjelmaksi kaupunkien välistä yhteistyötä, innovointia ja valmiuksien parantamista varten kaikilla EU:n kaupunkiagendan eri aihekohtaisilla painopistealueilla (joita ovat esim. muuttajien kotouttaminen, asuminen, ilmanlaatu, kaupunkiköyhyys tai energiakäänne).

Uusien yhteisten sääntöjen avulla on helpompi yhdistää EU:n rahoituslähteitä, esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahaston ja sisäisen turvallisuuden rahaston varoja, jotta voidaan laatia sellaisia kattavia kaupunkikehittämissuunnitelmia, joihin sisältyy julkisia alueita koskevia turvatoimenpiteitä.

Lisätietoja

Uutisia