Panorama 61: Koheesiopolitiikan tulevaisuudennäkymät

Lisätyökalut

 
15/06/2017

Uusimman Panorama-lehden erityisnumero on omistettu keskustelulle koheesiopolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen. Brysselissä 26.–27. kesäkuuta pidettävä koheesiofoorumi on tärkeä välietappi tässä prosessissa. Koheesiopolitiikassa on otettava huomioon Euroopan talouden osallistavuuden, kilpailukyvyn ja kestävyyden parantamiseen liittyvä vaativa haaste, ja sen avulla on löydettävä ratkaisu Euroopan tulevaisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa esiin tuotuihin kysymyksiin. Ne koskevat EU:n politiikkojen lisäarvoa, toissijaisuusperiaatetta sekä lupausten ja saavutettujen tulosten välistä kuilua. Panorama-lehdessä on annettu puheenvuoro EU:n toimielinten, EU-maiden hallitusten, alueviranomaisten sekä useiden järjestöjen ja korkeakoulujen edustajille, ja tarkoituksena on arvioida ihmisten näkemyksiä tästä keskeisestä EU:n politiikasta. 

Älykkäät erikoistumisstrategiat mainitaan tässä numerossa useaan otteeseen, ja monet korostavat niiden merkitystä ja toivovat tämän toiminta-ajatuksen kehittämistä pidemmälle. Lehdessä esitetään myös tärkeimmät tulokset viimeisimmästä eurobarometritutkimuksesta, jossa kartoitettiin kansalaisten tietoja ja käsityksiä aluepolitiikasta, luodaan katsaus tulevan seitsemännen koheesiopolitiikkaa käsittelevän kertomuksen BKT-tietoihin ja tutustutaan Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon tämänvuotisiin aiheisiin. Lopuksi Euroopan solidaarisuusjoukoissa vapaaehtoisina työskentelevät nuoret kertovat kokemuksistaan.

Panorama 61: Cohesion Policy looks to the future

 

 

Uutisia