Selvitys elämänlaadusta eurooppalaisissa kaupungeissa valottaa ihmisten tyytyväisyyttä asuinkaupunkeihinsa

Lisätyökalut

 
29/01/2016

Euroopan komissio on julkaissut tänään viidennen Flash-Eurobarometritutkimuksen tulokset. Tämä kyselytutkimus on nimeltään ”Perception of Quality of Life in European Cities” ja siinä kartoitetaan elämänlaatua eurooppalaisissa kaupungeissa. Tutkimus suoritettiin yhteensä 79 eurooppalaisessa kaupungissa. Mukana oli kaupunkeja kaikista EU:n jäsenvaltioista sekä Islannista, Norjasta, Sveitsistä ja Turkista. Yli 40 000:tta ihmistä haastateltiin monista kaupunkielämään liittyvistä aiheista.

Selvityksessä keskityttiin ainoastaan elämänlaatuun ja tiedusteltiin, kuinka tyytyväisiä ihmiset olivat kaupunkielämän eri näkökohtiin, kuten työllistymismahdollisuuksiin, ulkomaalaisten läsnäoloon, joukkoliikenteeseen ja saastuneisuuteen. Selvityksen tärkeimpiä tuloksia oli, että kaiken kaikkiaan eurooppalaiset ovat erittäin tyytyväisiä asuinkaupunkeihinsa. Kuutta kaupunkia lukuun ottamatta vähintään 80 prosenttia vastaajista sanoi olevansa tyytyväisiä asuinkaupunkiinsa. Osa tuloksista kertoo myönteisestä suuntauksesta verrattuna aikaisempiin vuosiin. Esimerkiksi Budapestissä ja Krakovassa joukkoliikenteeseen tyytyväisten määrä on noussut 20 prosentilla verrattuna vuoteen 2012. Selvityksessä paljastuu myös, mitkä alat kaipaavat erityistä huomiota, sillä suurin osa ihmisistä pitää terveyspalveluja, työttömyyttä ja koulutusta kaupunkinsa kolmena tärkeimpänä haasteena.

Koheesiopolitiikassa investoidaan ohjelmakaudella 2014–2020 voimakkaasti kaupunkialueisiin myöntämällä kaupunkiviranomaisille 15 miljardia euroa suoraan hallinnoitavia varoja kestävään kaupunkikehitykseen. Selvitys on suunniteltu siten, että kaupungit voivat verrata itseään toisiin kaupunkeihin 30 kriteerin perusteella, jotka koskevat sosiaalisia, taloudellisia sekä kulttuuriin ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Sen tulisi innostaa sidosryhmiä ja päätöksentekijöitä omaksumaan kokonaisvaltainen lähestymistapa kestävään kaupunkikehitykseen. 

Lisätietoja

X

Uutisia

Aiheeseen liittyvät kohdealat

Urban development