Inforegio-Newsroom

Lisätyökalut

 
 • Energiaviisari-hankkeella säästöä suomalaisten lämmitys- ja käyttövesikustannuksiin

  16/04/2021

  Vierailut koteihin paljastavat usein asioita, jotka jäävät asukkailta huomaamatta. Tätä silmällä pitäen EAKR-rahoitteisen Energiaviisari-hankkeen osallistujat vierailivat viidessä länsisuomalaisessa kodissa Porin kaupungissa.

  b-solutions ratkoo rajat ylittäviä ongelmia

  09/02/2021

  Euroopan raja-alueiden liitto (AEBR) on Euroopan laajuinen raja-alueiden ja rajat ylittävien alueiden verkosto. Se on vuodesta 2017 hallinnoinut b-solutions-aloitetta. Aloitteen tavoitteena on auttaa julkisia elimiä ja rajat ylittäviä toimijoita hallinnoimaan järjestelmällisesti rajasta aiheutuvia oikeudellisia ja hallinnollisia esteitä ja saamaan teknistä erityistukea ratkaisujen löytämiseksi.

  Kaupunkiviljelyllä edistetään hiilineutraalia asumista

  04/02/2021

  Kun tyhjillään olevat katot muutetaan vehreiksi puutarhoiksi, asukkaat voivat kasvattaa ruokaa ja samalla rentoutua. Näin toteutetaan myös kiertotaloutta ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä, mikä on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman suomalaisen CircularHoodFood-hankkeen tavoite.

  Panorama 75: Kohti vihreää ja digitaalista vuotta 2021

  22/12/2020

  Panoraman talvinumero on nyt ladattavissa, ja sen myötä julkaisu on siirtymässä uuteen aikakauteen. Panorama 75 on viimeinen pdf-muotoinen julkaisu, ja vuonna 2021 ilmestyvässä uudessa digitaalisessa versiossa on enemmän säännöllisesti julkaistavia artikkeleita. Tässä numerossa luodaan katsaus lehden kaksi vuosikymmentä kattavaan historiaan ja ennakoidaan tulevaa. Saksan puheenjohtajuutta käsittelevässä erikoisartikk

  Teollisuuden hukkalämmön talteenotto Suomessa

  10/12/2020

  Teollisuuden hukkalämmöstä sähköä tuottava laite kehitettiin EAKR-rahoitteisen HUIMA-hankkeen ideakilpailun tuloksena. Sen avulla kiinnitettiin huomiota tarpeeseen saada tämäntyyppinen energia osaksi kiertotaloutta. Teollisuuden hukkalämmön lähteiden kartoituksen jälkeen järjestettiin keväällä 2019 ideakilpailu, jossa etsittiin tapoja valjastaa ylijäämäenergia hyötykäyttöön. Ideoita

  Komissio on tyytyväinen poliittiseen yhteisymmärrykseen REACT-EU-välineestä

  18/11/2020

  Komissio on tyytyväinen, että Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot ovat päässeet neuvostossa poliittiseen yhteisymmärrykseen koheesiota ja Euroopan alueita tukevasta elpymisavusta (REACT-EU). Tämä on ensimmäinen koheesiopolitiikkaa koskeva asiakokonaisuus, jonka kolmikantaneuvottelut saadaan päätökseen ennen kuin Euroopan parlamentin täysistunto ja neuvosto ovat lopullisesti hyväksyneet säädöstekstit.

  Panorama 74: Pk-yritysten rahoittaminen vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseksi koronaviruspandemian jälkeen

  18/11/2020

  Elämme myrskyisiä aikoja. Olemme keskellä ennennäkemätöntä, yhteiskuntaa ravistelevaa terveys- ja talouskriisiä. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat kärsineet kriisistä pahoin. Euroopan komissio on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa vastannut hätätilanteeseen erittäin joustavasti sopeuttamalla EU:n lainsäädäntöä ja helpottamalla eurooppalaisten yritysten rahoittamista niiden pelastamiseksi. &nbs

  Panorama 74 - Adrian- ja Joonianmeren alue: todellinen esimerkki Euroopalle ja muillekin

  11/11/2020

  Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevan EU-strategian (EUSAIR) vuosittain vaihtuva puheenjohtajuus antaa yhdeksälle osallistujamaalle mahdollisuuden vuorollaan edistää painopisteitä ja ohjata työtä eteenpäin. Puheenjohtajuus siirtyi 1.6.2020 Serbialta Slovenialle. Puheenjohtajan tavoitteena on edistää EUSAIRin lippulaivahankkeita sekä makroalueen kestävää, kilpailukykyistä ja sosiaalisesti osallistavaa talouskehitystä. S

 • Edellinen sivu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • Seuraava sivu