Kuuleminen raja-alueiden välisten esteiden poistamisesta

Julkinen kuuleminen raja-alueiden välisten esteiden poistamisesta on päättynyt. Aluepolitiikan pääosasto kiittää kaikkia kuulemiseen osallistuneita.

Kuulemisen tulokset ovat nyt saatavilla:

Vastauksia saatiin yhteensä 623. Ne esitetään tiivistetysti oheisessa raportissa pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv.

Raportin keskeiset tulokset esitetään lisäksi graafisessa muodossa pdf en.

Vastaukset ovat luettavissa myös kokonaisuudessaan pdf.

Politiikan ala(t)

Kuuleminen kattaa aluepolitiikan ja alueellisen koheesion alojen lisäksi kaikki tärkeimmät politiikan alat (kauppa, työllisyys, koulutus, liikenne, tutkimus, energia jne.)

Kohderyhmä(t)

Vastauksia toivotaan erityisesti raja-alueiden asukkailta (sekä EU-maiden sisäisiltä että EU:n ja EFTA/ETA-maiden välisiltä rajoilta), kansallisilta, alueellisilta ja paikallisilta viranomaisilta, hallitusten välisiltä ja hallituksista riippumattomilta elimiltä, akateemisilta laitoksilta, maiden rajat ylittävää toimintaa harjoittavilta kansalaisyhteiskunnan organisaatioilta ja yrityksiltä.

Kuulemisen kesto

21.9.2015–21.12.2015

Kuulemisen tavoite

Euroopan unioni on jo 25 vuoden ajan tukenut maiden rajat ylittävää alueiden välistä yhteistyötä Interreg-rahoitusvälineen avulla. Saavutetusta edistyksestä huolimatta jäljellä on vielä lukuisia esteitä, joita ei välttämättä voida ratkaista pelkästään Interreg-rahoituksen avulla.

Tämän kuulemisen tavoitteena on koota kokemuksia ja mielipiteitä kansalaisilta sekä keskeisiltä sidosryhmiltä ja asiantuntijoilta, jotta saataisiin kattava yleiskuva esteistä ja niiden vaikutuksista ihmisten ja yritysten arkeen raja-alueilla.

Tulokset julkaistaan verkossa. Niitä hyödynnetään myös tutkimuksessa, jonka tavoitteena on laatia päätelmiä ja käytännön ehdotuksia siitä, miten EU ja sen kumppanit voivat purkaa jäljellä olevia esteitä.

Lisätietoa kuulemisesta on tausta-asiakirjassat PDF.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen voi osallistua vastaamalla verkkokyselyyn, joka on saatavilla EU:n kaikilla 24 virallisella kielellä. Linkki kyselylomakkeeseen: English German French Bulgarian Czech Danish Greek Spanish Estonian Finnish Hungarian Hungarian Italian Lithuanian Latvian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish.

Euroopan komission tavoitteena on, että kuuleminen on tasapuolinen ja avoin. Ainoastaan ohjeiden mukaisesti täytettyjen lomakkeiden vastaukset sisällytetään kuulemisen loppuyhteenvetoon. Jos vastaat kyselyyn avoimuusrekisteriin rekisteröidyn organisaation edustajana, ilmoita vastauksessasi organisaatiollesi rekisterissä annettu tunnistenumero. Tällöin vastauksen katsotaan edustavan organisaation kantaa.

Jos organisaatio päättää olla antamatta näitä tietoja, komission käytäntönä on, että kannanotot katsotaan henkilökohtaisiksi lausunnoiksi. (Kuulemismenettelyn vähimmäisvaatimukset, ks. KOM(2002) 704; tiedonanto Euroopan avoimuusaloitetta koskevan vihreän kirjan jatkotoimenpiteistä, ks. KOM(2007) 127, 21.3.2007). Jos edustamasi organisaatio ei ole vielä rekisteröitynyt, voit rekisteröidä sen nyt.

Palaa rekisteröitymisen jälkeen tälle sivulle ja osallistu kuulemiseen rekisteröityneenä organisaationa.

Vastaukset julkaistaan verkossa, ellei toisin ilmoiteta. On tärkeää, että vastaajat tutustuvat kuulemiseen liittyvään tietosuojaselosteeseen, joka sisältää tietoa henkilötietojen ja vastausten käsittelystä.

Yhteystiedot

Asiasta vastaava yksikkö: Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto, D2 Rajat ylittävä eurooppalainen yhteistyö

Sähköposti: REGIO-CONSULTATION-BORDER-OBSTACLES@ec.europa.eu

Postiosoite: DG Regional and Urban Policy, D2 European Cross-border co-operation, BU-1 00/14, B-1049, Brussels

Vastaukset

Avoimuuden varmistamiseksi organisaatioita pyydetään rekisteröitymään avoimuusrekisteriin, johon kirjataan tietyt tiedot organisaation toiminnasta julkisesti nähtäviksi. Rekisteröityessään organisaatio sitoutuu noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa. Rekisteröitymättömien organisaatioiden vastaukset julkaistaan erillään rekisteröityjen organisaatioiden vastauksista.

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

Kuulemisen tulokset julkaistaan mahdollisimman pian sen päätyttyä.

Henkilötietojen suoja

Tietosuojaperiaatteet English PDF

Vastuuvapauslauseke

Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan tiedonsaanti- ja kuulemistarkoituksiin. Euroopan komissio ei ole antanut tai hyväksynyt sitä millään tavalla eikä sen voida katsoa edustavan komission yksiköiden kantaa. Asiakirja ei miltään osin ennakoi komission kantaa siinä käsiteltyihin asioihin. Euroopan komissio ei takaa annettujen tietojen paikkansapitävyyttä eikä hyväksy vastuuta tietojen käytöstä.