Jätevesi-infrastruktuurin ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 07/01/2013

Tässä asiakirjassa esitellään EU:n ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteerit (GPP-kriteerit), joiden noudattaminen on suositeltavaa jätevesi-infrastruktuurihankkeiden yhteydessä. Liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa esitellään yksityiskohtaisesti näiden kriteerien valinnan syyt ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit antavat jätevesiasioista vastaaville hallintoviranomaisille mahdollisuuden rakentaa ja käyttää jätevesi-infrastruktuuria ympäristöä säästävällä tavalla.

 

Publications