Euroopan unionin solidaarisuusrahaston vuosikertomus 2016

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2017

EU:n solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002, jäljempänä ’solidaarisuusrahastoasetus’, 12 artiklassa säädetään, että Euroopan parlamentille ja neuvostolle esitetään kertomus rahaston toiminnasta kuluneelta vuodelta. Tässä kertomuksessa esitellään EU:n solidaarisuusrahaston, jäljempänä ’solidaarisuusrahasto’, toimintaa vuonna 2016. Kertomuksessa esitetään yhteenveto vuonna 2016 vastaanotetuista hakemuksista ja päätökseen saatetuista tukitoimenpiteistä. Komissiolle vuonna 2016 toimitetut hakemukset arvioitiin vuonna 2014 muutetun solidaarisuusrahastoasetuksen uusien perusteiden mukaan.

Vuonna 2016 komissio vastaanotti kuusi solidaarisuusrahastosta maksettavaa rahoitusosuutta koskevaa hakemusta: Kreikalta (Lefkasin maanjäristys), Yhdistyneeltä kuningaskunnalta (tulvat), Saksalta (Ala-Baijerin tulvat), Kyprokselta (kuivuus ja metsäpalot), Portugalilta (Madeiran maasto- ja metsäpalot) ja Italialta (maanjäristykset). Italian Apenniinien maanjäristysten sarja elokuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana on suurin luonnonkatastrofi, johon solidaarisuusrahastosta on haettu rahoitusta.

Neljä valtiota pyysi solidaarisuusrahastoasetuksen vuoden 2014 tarkistuksen yhteydessä käyttöön otettuja ennakkomaksuja. Näissä tapauksissa komissio maksoi ennakkomaksuja yhteensä 31,3 miljoonaa euroa muutaman viikon kuluessa hakemusten vastaanottamisesta.

Vuonna 2016 solidaarisuusrahastosta otettiin käyttöön 33,1 miljoonaa euroa Kreikan maanjäristyksen ja Saksan tulvien osalta tehtyjen hakemusten perusteella. Muista vuonna 2016 vastaanotetusta neljästä hakemuksesta tehtiin päätös vuoden 2017 alussa.

Komissio saattoi vuonna 2016 päätökseen neljä solidaarisuusrahaston tukitoimenpidettä. Niitä tarkastellaan tarkemmin kohdassa 4.

Liitteessä I esitetään solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoon vuonna 2016 sovelletut ”suurkatastrofien” kynnysarvot. Liitteessä II esitetään yhteenveto vuonna 2016 saaduista hakemuksista, asiaankuuluvat taloudelliset tiedot mukaan luettuina.

More information :

Euroopan solidaarisuusrahasto

Publications