Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 10/09/2017

Komissio julkaisee tänään seitsemännen koheesiokertomuksen, jossa kerrotaan, miten EU:n alueilla menee ja mitä kriisivuosina on opittu koheesiovarojen käytöstä. Lisäksi hahmotellaan koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.

Koheesiokertomuksessa analysoidaan EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden nykytilaa ja tuodaan unioni näin suurennuslasin alle: Euroopan talous on elpymässä, mutta jäsenvaltioiden välillä ja sisällä on edelleen eroja.

Julkisia investointeja on EU:ssa edelleen kriisiä edeltävää tasoa vähemmän. Alueet ja jäsenvaltiot tarvitsevat kuitenkin entistä enemmän tukea vastatakseen EU:n rahoituksen tulevaisuudesta laaditussa pohdinta-asiakirjassa mainittuihin haasteisiin: digivallankumoukseen, globalisaatioon, väestörakenteen muutokseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, taloudelliseen lähentymiseen ja ilmastonmuutokseen.

More information :

Seventh Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications