raja-alueiden välisten esteiden poistaminen - yhteenvetoraportti julkisesta verkkokuulemisesta

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 04/04/2016

Syyskuussa 2015 komissio käynnisti rajatylittävän toiminnan selvityksen tutkiakseen raja-alueen asukkaiden elämää vielä hankaloittavia esteitä. Tämän selvityksen yhteydessä pidettiin EU:n laajuinen julkinen kuuleminen, jonka tulokset julkaistaan tänään.

Vastaajat nimesivät konkreettisesti jäljellä olevia rajatylittäviä ongelmia, ja lisäksi heitä pyydettiin esittämään niihin konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Nämä ehdotukset on koottu tähän raporttiin.

Siinä mainitaan viisi suurinta estettä:

  1. oikeudelliset ja hallinnolliset esteet (tutkintoja ei tunnusteta, erot sosiaaliturvassa, eläke- ja verotusjärjestelmät)
  2. kieleen liittyvät esteet
  3. liikkumisvaikeudet (infrastruktuurin ja yhtenäisten julkisten liikennejärjestelmien puute)
  4. viranomaiset eivät tee yhteistyötä rajatylittävissä kysymyksissä ja
  5. talouden erot (työmarkkinoiden ja palkkatason erot, joiden takia liikkuvuus rajan yli on epäsuhtaista).

ERI-rahastoista investoidaan yli 10 miljoonaa euroa rajatylittävään yhteistyöhön vuosina 2014–2020.

More information :

Cross-Border Review

Publications