KERTOMUS makroaluestrategioiden hallintotavasta

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Finnish
Period : 2014-2020
Date : 20/05/2014

Itämeren aluetta koskeva EU:n strategia hyväksyttiin vuonna 2009, minkä jälkeen yhteistyömahdollisuudet Euroopan suuralueilla ovat alkaneet kiinnostaa yhä enemmän. Makroaluestrategiat, joissa käsitellään yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia, tarjoavat uuden keinon suurempien alueiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Ne edustavat selvää EUlisäarvoa ja vahvistavat EU:n nykyisiä horisontaalisia politiikkoja. Niissä käsitellään muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä:

  • Itämeren ympäristötilan heikkeneminen,
  • hyödyntämättä olevat mahdollisuudet parantaa Tonavan liikennöintikelpoisuutta ja veden laatua ja lisätä näin alueen houkuttelevuutta,
  • Adrian- ja Joonianmeren alueen taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen monimuotoisuus ja hajanaisuus, ja
  • Alpeilla sijaitsevien kaupunkien ja maaseutualueiden välinen alueellinen, taloudellinen ja sosiaalinen epätasapaino, jota käsitellään tulevaisuudessa mahdollisesti esitettävässä EU:n strategiassa Alppien aluetta varten.

Strategioiden kokonaisvaltaisen lähestymistavan ansiosta alueelliseen kehittämistyöhön voidaan myös sisällyttää erilaisia merkittäviä yleisiä tavoitteita, kuten ilmastotoimien valtavirtaistaminen ja tuki vähähiiliselle taloudelle ja ilmastonmuutoksen kestävälle yhteiskunnalle.

Esimerkkeinä onnistuneista makroaluetoimista voidaan mainita EU:n strategiat Itämeren aluetta ja Tonavan aluetta varten. Itämeren ympäristötila on kohentumassa saastumisen vähentämiseen tähtäävien yhteisten toimien, kuten CleanShip-hankkeen, ansiosta. Liikennöintiä Tonavalla pyritään helpottamaan kunnossapitotoimia tehostamalla. Ympäristöön liittyviä innovaatioita, puhdasta teknologiaa ja ekoinnovointia kehitetään esimerkiksi Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelman (BONUS) puitteissa. Tonavan alueella on käynnissä samankaltaisia toimia.

More information :

Macro-Regional Strategy

Publications