Kuudes kertomus taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 23/07/2014

Tama katsaus julkaistaan koheesiopolitiikan uuden 7-vuotisen ohjelmointikauden alussa, jolloin tilanne EU:ssa poikkeaa dramaattisesti edellisen kauden alusta vuonna 2007. Tuolloin EU viela nautti jatkuvan talouskasvun ajasta. Tulotasot nousivat, samoin kuin tyollisyysasteet ja julkiset investoinnit, koyhyys ja sosiaalinen syrjaytyminen olivat vahenemassa alueellisten erojen tapaan. Huolimatta myonteisista suuntauksista alueiden valiset monenlaiset erot pysyivat suurina.

Kriisin kaynnistyminen muutti taman kaiken. Vuodesta 2008 julkinen velka on kasvanut valtavasti, monien kansalaisten tulot ovat pienentyneet eri puolilla  EU:ta, tyollisyysaste on laskenut useimmissa maissa ja tyottomyys on pahin 20 vuoteen. Koyhyys ja sosiaalinen syrjaytyminen sen sijaan ovat levinneet entisestaan. Samaan aikaan tyollisyys- ja tyottomyysasteen alueelliset erot ovat kasvaneet, kuten myos monissa maissa alueiden asukaskohtaisen bruttokansantuotteen erot. Muualla ne ovat lakanneet kaventumasta. Nama kehityssuuntaukset tarkoittavat sita, etta Eurooppa 2020 -strategian tyollisyytta ja koyhyytta koskevat tavoitteet ovat etaantyneet siita, kun ne ensimmaista kertaa maaritettiin.Seuraavina kuutena vuotena pitaa ponnistella kovasti niiden saavuttamiseksi, vaikka talousarvioita on kiristetty merkittavasti.

More information :

6th Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications