KERTOMUS Tonavan aluetta koskevasta Euroopan unionin strategiasta

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 04/08/2013

Tonavan alue kattaa 14 maata, joista kahdeksan on EU:n jäsenvaltioita. Alueella asuu yli 100 miljoonaa ihmistä eli viidennes EU:n väestöstä. Maiden taloudet ovat vahvuudeltaan erilaisia, mutta alueen keskinäiset yhteydet ovat kiinteät, ja se tarjoaa lisää mahdollisuuksia yhdentymiseen ja kasvuun.

Alue on muuttunut voimakkaasti EU:n kahden viimeisimmän laajentumiskierroksen johdosta, ja Kroatian on määrä liittyä unioniin pian. Lisäksi on viisi muuta maata, jotka kehittävät poliittisia, sosioekonomisia ja alakohtaisia yhteyksiään EU:hun monin tavoin. Alueella on strateginen asema, koska se on EU:n portti naapureihin, Mustanmeren alueeseen, Etelä-
Kaukasiaan ja Keski-Aasiaan nähden. Alueella sijaitsee maailman kansainvälisin joki, joka on merkittävä liikenneväylä, elintärkeä yhteen kytkeytynyt valuma-alue ja maailmankuulu ekologinen käytävä.

More information :

EU Strategy for the Danube Region

Publications