Viides kertomus taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta - Viides kertomus taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2010

Viides kertomus taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta eli koheesiosta hyväksytään viime aikojen pahimman rahoitus- ja talouskriisin jälkimainingeissa. EU ja sen jäsenvaltiot vastasivat tähän kriisiin ryhtymällä toimiin, joilla pyrittiin pitämään yritykset toiminnassa ja kansalaiset työllistettyinä piristämällä kysyntää ja lisäämällä julkisia investointeja.

Kriisin vuoksi monilla valtioilla on ollut vaikeuksia velkansa uudelleenjärjestelyissä, koska tulot ovat vähentyneet samalla, kun sosiaaliturvasta ja elvytystoimista aiheutuvat kustannukset ovat lisääntyneet. Suuren alijäämän ja rahoitusmarkkinoiden paineen vuoksi useimmat EU-jäsenvaltiot panevat parhaillaan täytäntöön julkisen talouden vakautustoimia.

Kaiken tämän keskellä EU on hyväksynyt uuden kunnianhimoisen Eurooppa 2020-strategian talouden elvyttämiseksi pitkällä aikavälillä. Sen keskeinen tavoite on älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. Jopa edeltäjäänsä Lissabonin strategiaa enemmän Eurooppa 2020 painottaa innovaatioiden, työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden tarvetta sekä päättäväistä vastausta ympäristöhaasteisiin ja ilmastonmuutokseen, jotta tämä tavoite voitaisiin saavuttaa.

Publications