Panorama 65: Koheesiopolitiikka: vauhdilla kohti älykkäämpää tulevaisuutta

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2021-2027
Date : 07/04/2018

Panorama-lehden kesänumeron verkkoversio on nyt saatavana. Siinä käännetään katse tulevaisuuteen ja tarkastellaan Euroopan komission talousarvioesitystä rahoituskaudeksi 2021–2027. Johdantoartikkelissa esitellään koheesiopolitiikan uudistusehdotusten pääkohdat. Lisäksi lehdessä julkaistaan komission jäsenen Corina Creţun erityishaastattelu koheesiopolitiikan tärkeimmistä kehityssuunnista ja niiden perusteista, ja useat eurooppalaiset sidosryhmät ottavat kantaa uudistusehdotuksiin.

Lähemmän tarkastelun kohteena on tällä kertaa Irlanti, joka juhlistaa 45-vuotista EU-jäsenyyttään. Valtiovarainministeri Paschal Donohoen haastattelun ja muutamien valittujen hankkeiden avulla luodaan katsaus siihen, miten Irlannista on EAKR:n avulla tullut entistä innovatiivisempi ja kilpailukykyisempi.

Lehdessä esitellään tämän vuoden RegioStars-kilpailun 21 palkintoehdokasta ja tutustutaan tarkemmin Brysselissä lokakuun alussa pidettävän Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon teemoihin. Lisäksi perehdytään kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden aikana EAKR:n tuella toteutettaviin kulttuuriperintöhankkeisiin. Kameralla tallennettua -osiossa puolestaan esitellään innovaatioita Puolasta. Lehdessä kerrotaan hiljattain pidetystä hyvää hallintotapaa koskevasta konferenssista ja luodaan yleissilmäys aloitteisiin, joita EU:n alueella on käynnistetty hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi. Lisäksi seurataan nuorten eurooppalaisten sosiaalisen median tähtien kiertomatkaa halki Euroopan. Matka on osa EU:n Road Trip -hanketta. Hankkeita koskevassa osiossa vieraillaan Italiassa, Ranskassa ja Bulgariassa.

Publications