Panorama 60: Bulgaria ja Romania juhlivat 10-vuotista taivaltaan EU:ssa

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 31/03/2017

Vuoden 2017 ensimmäisessä numerossamme juhlistetaan kahden maan merkkitapahtumaa: Bulgaria ja Romania liittyivät Euroopan unioniin kymmenen vuotta sitten. Tänä aikana maissa on tapahtunut paljon muutoksia. Panoramassa tarkastellaan lähemmin, miten kyseiset maat ja niiden kansalaiset ovat hyötyneet EU-jäsenyydestä. Syväluotaavassa artikkelissa keskitytään Länsi-Kreikan alueeseen, jonka valtavaa potentiaalia tuetaan koheesiopolitiikan ohjelmista. Esittelemme alueen älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategian.

Tuoreen raportin mukaan maiden on vastattava kansalliset rajat ylittäviin maailmanlaajuisiin haasteisiin yhteisvoimin. Neljän makroaluestrategian vaikutukset alkavat näkyä konkreettisesti, kun niillä autetaan sekä EU-maita että EU:n ulkopuolisia maita ratkomaan monialaisia ongelmia yhteisin toimin.

Maltan puheenjohtajakauden 2017 valmisteluista ja EU-rahoituksesta vastaavan parlamentaarisen valtiosihteerin tri Ian Borgin haastattelussa kerrotaan, miten maa hoitaa puheenjohtajuutensa ja hyötyy koheesiopolitiikan tuesta.

Tässä numerossa on myös artikkeli merkittävien hankkeiden uudesta ja yksinkertaistetusta arvioinnista sekä yksityiskohtaista tietoa siitä, miten Puola hyödyntää täysimääräisesti EU-rahoituksen tarjoamia investointimahdollisuuksia.

Omin sanoin -osiossa puheenvuoron saavat Tanska, Viro ja Latvia, ja kuva-aukeamalla keskitytään kolmella Belgian alueella toteutettaviin hankkeisiin.

Publications