Panorama 52: Vetoapua koheesiopolitiikalle

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/04/2015

Panorama-lehden kevätnumeron englanninkielinen versio on ilmestynyt. Lehden pääartikkeleissa perehdytään tällä kertaa älykkäämpiä investointeja ja tehokkaampaa täytäntöönpanoa koskeviin komission suunnitelmiin. Ensimmäisessä artikkelissa kerrotaan äskettäin perustetun parempaa täytäntöönpanoa käsittelevän työryhmän työstä. Ryhmä pyrkii auttamaan maita, joissa rahastojen varoja on hyödynnetty keskimääräistä vähemmän. Toisessa artikkelissa käsitellään fi-compass-neuvontapalvelun käynnistämistä ja sen yhteyttä komission puheenjohtajan Junckerin investointisuunnitelmaan. Toimenpideohjelmien kehittämistä eri maissa koskeva juttusarja jatkuu. Tällä kertaa ovat vuorossa Slovenia ja Saksa sekä eräät Ranskan ja Puolan alueet.

Lehdessä käsitellään myös EU:n investointitoimintaa eri puolilla maailmaa. Aiheena on niin yhteistyö Latinalaisen Amerikan eri maiden kanssa kuin EU:n syrjäisimpien alueiden tukeminen. Yksi näistä alueista on Guadeloupe, jossa aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Creţu vieraili äskettäin.

Lisäksi tässä numerossa luodaan katsaus 40 vuotta tänä keväänä täyttäneen Euroopan aluekehitysrahaston historiaan ja tutustutaan komission entisen aluepolitiikan alan tiedottajan näkemyksiin.

Lehdessä on myös perinteinen osio uutisaiheista ja erikoishankkeista eri puolilla EU:ta.

Publications