Panorama 51: Uusi komissio aloittaa työnsä

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 19/12/2014

Panorama-lehden talvinumeron pääartikkeli on aluepolitiikasta vastaavan uuden komissaarin Corina Crețun erikoishaastattelu, jossa hän esittelee näkemyksiään aluepolitiikan kehittämisestä tulevina vuosina. Toisessa tärkeässä artikkelissa kerrotaan, miten EU:n koheesiopolitiikka auttaa ratkaisemaan ilmastonmuutokseen ja energiaturvallisuuteen liittyviä haasteita vähähiiliseen talouteen kohdistettujen investointien avulla. Lehdessä tarkastellaan myös Euroopan komission käynnistämiä aloitteita, joilla jäsenvaltioita kannustetaan vahvistamaan Euroopan rakenne- ja investointirahaston varojen hallinnointiin liittyviä hallintoresursseja. Lisäksi arvioidaan niin sanottua Van den Brande -raporttia. Tämän monitasoista hallintoa ja kumppanuutta käsittelevän raportin tavoitteena on parantaa Eurooppa 2020 -strategian ja kumppanuussopimusten keskinäistä yhtenäisyyttä.

Muita aiheita ovat tämänvuotinen menestyksellinen OPEN DAYS -tapahtuma Brysselissä, Italian Euroopan neuvoston puheenjohtajuuskauden keskeiset haasteet ja tulokset, EU:n kaupunkialueita koskevan ohjelman tulevaisuudennäkymät sekä alueellisen Interreg-yhteistyön historia, nykyisyys ja tulevaisuus.

Lehdessä on myös perinteinen osio uutisaiheista ja erikoishankkeista eri puolilla EU:ta.

Publications