Panorama 44 - Älykäs erikoistuminen - Euroopan alueiden tulevan talouskasvun vauhdittaja

Lisätyökalut

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 12/01/2012

Panorama-lehden vuoden 2012 talvinumero ”Älykäs erikoistuminen” on nyt verkossa. Sen kulmakivenä on kuusivuinen artikkeli älykkään erikoistumisen strategioista alueellisen talouskasvun liikkeellepanevina voimina. Artikkelissa analysoidaan älykkään erikoistumisen määritelmiä ja mahdollisuuksia, S3-foorumin tarjoamaa tukea ja raportteja syyskuussa 2012 Barissa järjestetystä Euroopan komission seminaarista, jossa autettiin Italian alueita valmistautumaan näiden strategioiden käyttöön vuosien 2014–2020 ohjelmakaudella.

Toinen keskeinen kohokohta on Puolan aluekehitysministerin Elżbieta Bieńkowskan erikoishaastattelu, jossa hän kuvaa edistystä, jonka Puola on saavuttanut vuonna 2004 tapahtuneen liittymisensä jälkeen infrastruktuurinsa kehittämisessä, työpaikkojen luomisessa ja BKT:n kasvattamisessa. Hän katsoo myös tulevaisuuteen ja odottaa lisää investointeja tutkimukseen ja innovointiin sekä kestävään kehitykseen ja liikenneratkaisuihin seuraavalla ohjelmakaudella.

Muualla lehdessä analysoidaan alueiden näkemyksiä käsittelevää uusinta Eurobarometri-tutkimusta, jossa saatiin hämmästyttävänkin myönteisiä tuloksia elämänlaadusta ja tulevaisuudennäkymistä. Myös ”Eurooppa alueellani” -valokuvakilpailun voittajat esitellään, ja lehden liitteenä on mosaiikkijuliste joistakin monista kilpailutöistä.

Myös vuoden 2014 Regiostars-kilpailuun tehdään katsaus ja esitellään tiettyjen menestyksekkäiden hankkeiden piirteitä EU:n eri alueilla.

Publications